Elk mens is uniek.

Een mens leeft in een maatschappij en dat brengt rechten en plichten met zich mee. 

"De leerlingen van ‘De Kom’ maken je leven rijker", 

Aldus een leraar van De Kom. 

Europees Sociaal Fonds

Lees meer

Krullenbol

Krullenbol is een methode voor voorbereidend schrijven. Het gaat verder dan simpelweg krullen tekenen op een oefenblad.

Lees meer

Linawijs

Vorige week vierden we het vijfjarige jubileum van ons onderwijszorgarrangement Linawijs. Vanuit De Kom wordt er onderwijs verleend.
 

Lees meer