Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee.

De Laak

Op deze locatie zijn twee so-klassen gehuisvest. Ze vormen daar een school binnen een school. Er is sprake van organisatorische en inhoudelijke samenwerking.