Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee.

Afwezigheid leerling

Ziekte en/of afwezigheid van onze leerlingen moet telefonisch worden doorgegeven. Wij zijn telefonisch bereikbaar vanaf 07.45 uur.

Onze school is verplicht ongeoorloofd schoolverzuim (spijbelen) te melden bij de leerplichtambtenaar. Op de website van Rijksoverheid staat uitgelegd wat geoorloofd en ongeoorloofd verzuim zijn.

Voorwaarden geoorloofd schoolverzuim

  • Ouders geven dit voor 08.45 uur telefonisch door.
  • Interne therapieën worden door de klassenleiding afgezegd.
  • De therapieën die door externe therapeuten gegeven worden, moeten de ouders afzeggen.
  • Ouders melden hun kind af en weer aan bij het vervoersbedrijf. 
  • Bezoeken aan de huisarts, tandarts, specialiste, enzovoorts moeten ouders doorgegeven. In overleg met de klas wordt dan bekeken wat er met de therapieën moet gebeuren.

Verlof

Hier staat het aanvraagformulier voor verlof buiten de vakanties om. Download het formulier, print het ingevuld uit, onderteken het formulier en lever het in bij de klassenleiding of administratie.