Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee.

Meldingen en klachten

We streven ernaar om meldingen (incidenten, voorval of probleem) en klachten zo veel mogelijk intern op te lossen. Met de gedachte: zo klein als mogelijk, zo groot als nodig.  

Iets te melden?
Bespreek dit met ons intern contactpersoon. Hierbij de gegevens van onze interne contactpersonen:

Mariëlle Beyer
06-59841727
m.beyer@puntspeciaal.nl

Desiree Lohman
06-59858870
d.lohman@puntspeciaal.nl

Formele klacht indienen?
Bekijk hier ons stroomschema melding- en klachtenregeling om een klacht in te dienen.

Externe vertrouwenspersonen leerlingen, ouders en personeel Punt Speciaal
Bij Punt Speciaal werken we met het expertisecentrum Vertrouwenswerk dat gespecialiseerd is in vertrouwenszaken in het onderwijs.

Onze vertrouwenspersonen begeleiden het proces rondom een melding of een klacht en eventueel ook bij het aangifte doen. Zij volgen ook de vastgestelde route in het stroomschema melding- en klachtenregeling.  

Hierbij de gegevens van onze externe vertrouwenspersonen:

Eefje van Antwerpen
06-28636387
eefjevanantwerpen@vertrouwenswerk.nl

Annelies Spitz 
06-33646887
anneliesspitz@vertrouwenswerk.nl

Vertrouwensinspecteur

We proberen altijd intern de meldingen of klachten op te lossen. In uitzonderlijke situaties is dit niet mogelijk, dan kunnen we de externe vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs benaderen. De vertrouwensinspecteur luistert en informeert, maar zoekt niet uit wat er gebeurd is. Hij kan niet zelf zorgen voor een oplossing, maar wel helpen om een oplossing te bereiken. Bovendien doet de vertrouwensinspecteur niet zelf aangifte, maar zal wel aangeven wanneer aangifte mogelijk of zelfs verplicht is. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook over een traject naar het indienen van een formele klacht. 

Medewerkers, leerlingen en ouders kunnen de vertrouwensinspecteur raadplegen wanneer zich in of rond de school of werkplek (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

  • seksueel misbruik (zedenmisdrijven), seksuele intimidatie
  • psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten)
  • discriminatie en radicalisering. 

De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs

Punt Speciaal is aangesloten bij de Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs (GCBO) voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen.

Stichting Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 95572, 2509 CN Den Haag
070 3315244
info@gcbo.nl
www.gcbo.nl