Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee. 

Aftreden bestuurder
01-07-2024

Aan de relaties van Punt Speciaal

Lees meer »
Rekenen is leuk met Numicon
28-02-2024

Op De Kom werken we tijdens de rekenactiviteiten onder andere met de methode Numicon. Deze methode gebruikt materiaal om getalbegrip te benaderen vanuit een ‘plaatje’. De leerlijn rekenen van het CED-groep is het uitgangspunt.

Lees meer »
Europees Sociaal Fonds
21-11-2023
Lees meer »