Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee.

Ga naar...

Foooocus Beuningen

Foooocus Beuningen

Met Foooocus bieden we leerlingen een plek midden in de maatschappij door middel van ontwikkeling naar en begeleiding bij (betaald) werk.  

Vanaf 14 of 15 jaar kunnen leerlingen terecht bij Foooocus Beuningen. Hier leert en werkt men vanuit onze onderwijslocatie in het centrum. Het gaat om een passende opleiding en ontdekken wat werken is. Het doel is dat onze leerlingen terechtkomen op (werk)plekken in de maatschappij die het beste bij hen passen. 

Samen gaan we op zoek naar bedrijven waar leerlingen klussen uitvoeren en stagelopen. Om arbeidsvaardigheden te leren en om te leren samenwerken. Ook volgen onze leerlingen onderwijs en halen ze (deel)certificaten.  

De O’s in Foooocus staan voor: 

  • Onderwijs: begeleiding in leren en werken.  
  • Ondernemer: de hele week leren en werken bij bedrijven.  
  • Overheid: partner (in bestendige arbeid) tot en met 27 jaar. 
  • Ouders: korte lijnen.  

Wij willen elke jongere optimaal laten participeren in de samenleving met (betaalde) arbeid. Centraal staan de interesses en de talenten van elke leerling. De stem van de leerling is leidend in het opleidingstraject naar arbeid. 

Maatwerk
Elke leerling volgt een persoonlijk opleidingstraject gebaseerd op eigen interesses. In samenspraak met de jongere worden het traject en de doelen per periode bepaald. Hierdoor raakt de leerling meer gemotiveerd en voelt zich eigenaar van het eigen leerproces.

Het schoolse curriculum wordt op maat gemaakt op basis van individuele leer- en werkervaringen in de echte wereld. De externe context bepaalt mede de doelen van elke leerling. Zo wordt het leren meer betekenisvol, wordt het begrip versterkt én kunnen leerlingen dit (beter) toepassen in verschillende situaties.