Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee. 

Ga naar...

Praktische info

Praktische info

 • Afwezigheid en verlof

  Hier lees je hoe je afwezigheid meldt en verlof aanvraagt.

 • Vakanties en vrije dagen

  Hier staan vakanties en vrije dagen. Wanneer onze medewerkers studiedagen hebben, zijn de leerlingen vrij.

 • Schooltijden

  Per dag zie je van en tot hoe laat de leerlingen naar school gaan.

 • Leerlingenvervoer

  Meer informatie over gemeentelijke leerlingenvervoer.

 • Inspraak

  Meer informatie over de inspraakorganen van onze scholen, zoals: leerlingenraad, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ouderraad.

 • Meldingen en klachten

  Hier lees je waar je meldingen en klachten kunt doen en bij wie. 

 • Documenten

  Hier kun je gidsen en andere documenten vinden.

“Ontwikkelen is leven,”

aldus een leraar van Punt Speciaal.