Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee. 

Praktische info

 • Afwezigheid en verlof

  Hier lees je hoe je afwezigheid meldt en verlof aanvraagt.

 • Vakanties en vrije dagen

  Hier staan vakanties en vrije dagen. Wanneer onze medewerkers studiedagen hebben, zijn de leerlingen vrij.

 • Schooltijden

  Per dag zie je van en tot hoe laat de leerlingen naar school gaan.

 • Leerlingenvervoer

  Meer informatie over gemeentelijke leerlingenvervoer.

 • Inspraak

  Meer informatie over de inspraakorganen van onze scholen, zoals: leerlingenraad, (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad en ouderraad.

 • Meldingen en klachten

  Hier lees je waar je meldingen en klachten kunt doen en bij wie. 

 • Documenten

  Hier kun je gidsen en andere documenten vinden.

“Ontwikkelen is leven,”

aldus een leraar van Punt Speciaal.