Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee. 

De Kom locaties

De Kom

Regiodirecteur
Jos van Summeren

Locatieleiders
Anne-Marie Wijffels (so)
Astrid van Gessel (vso)

De Kom - De Laak

Regiodirecteur
Jos van Summeren

Locatieleider
Anne-Marie Wijffels

De Kom - Linawijs

Regiodirecteur
Jos van Summeren

Locatieleider
Anne-Marie Wijffels

De Laak

Op basisschool De Laak in Wamel zijn twee so-groepen van De Kom gehuisvest. De scholen werken organisatorisch en inhoudelijk samen. 

Op een ochtend bij De Laak: er heerst een prettige en schoolse sfeer in de klassen. Een van de leerlingen doet de tafels af met een doekje, twee kinderen vragen hun leraar om te komen eten in de speelgoedkeuken en weer twee anderen doen oefeningen op een tablet. Een meisje komt terug met haar leesmaatje van De Laak. Hier is duidelijk sprake van maatwerk.

Aansluitend worden de leerlingen opgedragen om plaats te nemen aan hun tafels. De leraar spreekt hen centraal toe, ondersteunt met gebarentaal. Ze gaan met z’n allen naar buiten en pakken om en om hun jassen van de gang. 

De leraren werken hard aan zelfredzaamheid; van toiletbezoekjes tot voor de spiegel hun eigen mond met een doekje afdoen na het eten.

Soms komt een leerling van De Laak iets uitleggen in de klas, bijvoorbeeld over rekenen. Ook is er een kleuter van De Kom die meedoet in de kring-momenten van De Laak. Dit zijn waardevolle uitwisselingen vanuit beide kanten.  

Linawijs

De Kom is de onderwijspartner van Linawijs. Linawijs biedt een integraal aanbod van onderwijs en zorg. Gericht op kinderen met complexe internaliserende problematiek die thuis zijn komen te zitten of ernstig vastlopen in het reguliere en/of speciaal onderwijs. Veel van deze kinderen hebben autisme, zijn emotioneel veel jonger dan hun kalenderleeftijd, hebben forse prikkelverwerkingsproblemen en zijn normaal tot hoogbegaafd.

Visie
Ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Er is een groep kinderen met autisme die niet tot ontwikkeling kan komen binnen de bestaande voorzieningen van onderwijs en zorg. Linawijs biedt deze kinderen een plek om tot ontwikkeling te kunnen komen om hierdoor de kans op een zo stevig en volwaardig mogelijke plek in de maatschappij te krijgen.

Missie
Binnen Linawijs werken we aan ieders ontwikkeling in aansluiting op de ontwikkelingsleeftijd en behoeftes van een kind met autisme zonder tijdsdruk en prestatiedwang. Dit doen we via motivatie, rust, veiligheid en context op een flexibele manier in een prikkelarme, maar ook stimulerende omgeving.

Welke kinderen komen hiervoor in aanmerking?

  • Bij het kind is sprake van complexe internaliserende problematiek waardoor deelname aan klassikaal onderwijs belemmerd wordt.
  • Het kind heeft gemiddelde tot hoge cognitieve capaciteiten;
  • Het kind is ondersteund geweest binnen het po/vo/so/vso. Deze ondersteuning blijkt, ook met opschaling van de ondersteuning, niet aan te sluiten op de ondersteuningsbehoeften van het kind binnen de setting van het regulier po/vo/so/vso.

Bij de toelatingsprocedure bepalen de directie van Linawijs en het managementteam (lid van de commissie voor begeleiding) van De Kom gezamenlijk of het kind toelaatbaar is.

“Hier zijn we bewust bezig met de vaardigheden die leerlingen nodig zullen hebben in hun toekomst,”

aldus een leraar van De Kom.

Leeftijden

Op onze school geven we speciaal onderwijs (so) aan leerlingen vanaf 4 jaar en voortgezet speciaal onderwijs (vso) aan leerlingen vanaf 12 jaar. Onze leerlingen hebben vanwege hun beperkingen extra ondersteuning nodig. Wettelijk verlaten de leerlingen van het so de school in het schooljaar waarin ze 12 zijn geworden. Voor leerlingen van het vso met uitstroomprofiel dagbesteding en arbeid geldt leerplicht wettelijk tot en met het schooljaar waarin de leerling 16 wordt. Voor leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs geldt de leerplicht tot en met het schooljaar waarin de leerling 18 jaar wordt. 

Indien de leerling hierbij gebaat is, wordt in overleg met het samenwerkingsverband, afgeweken van deze leeftijden en kan de leeftijd van schoolverlating worden verlengd tot en met het schooljaar waarin de leerling 14 wordt (voor so) of waarin de leerling 20 wordt (voor vso). Daarbij kijken we naar de leerbehoefte en het ontwikkelingsperspectief van de leerling.