Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee.

Rekenen is leuk met Numicon

« Terug naar overzicht
28-02-2024

Op De Kom werken we tijdens de rekenactiviteiten onder andere met de methode Numicon. Deze methode gebruikt materiaal om getalbegrip te benaderen vanuit een ‘plaatje’. De leerlijn rekenen van het CED-groep is het uitgangspunt.

Voor het aanleren van getallen wordt gebruik gemaakt van ondersteunend materiaal. Het materiaal dat bij deze methode hoort zijn gekleurde plastic vormen van één tot tien. Ook behoort een basisbord, een voelzak, een draaischijf en dopjes tot het materiaal. Door gebruik te maken van dit materiaal leren de leerlingen in patronen te denken. Hierdoor zal het getalbegrip groeien.

Leerlingen ervaren dat een hoeveelheid, een getal, één geheel is en gaan dit als het ware als een plaatje in het hoofd opslaan. Het getal krijgt een vorm en wordt het beeld van het getal oproepbaar. Dat wil niet zeggen dat we alleen deze materialen gebruiken. Daarnaast zetten we bekende getalpatronen zoals eierdozen, dobbelstenen en kaartspelen in. De plastic vormen maken het mogelijk om getalbegrip, hoeveelheidsbegrip en bewerkingen te visualiseren. Hierdoor is het mogelijk om met getallen te handelen, waarbij er tegelijkertijd kan worden verwoord en ontdekt. Door het werken met de plastic Numicon vormen worden cijfers gezien als een getalbeeld (patroon) en niet als losse eenheden. Hierdoor leren leerlingen denken in nieuw ontstane patronen. Het gaat dus niet alleen om het uit het hoofd leren van bewerkingen maar om gaandeweg vormen bij elkaar te passen, cijfers te vinden op de getallenlijn.

Numicon neemt leerlingen op spelenderwijs mee in het ordenen van getallen. De materialen van Numicon worden ook ingezet tijdens het bewegend leren op het gebied van rekenactiviteiten. Daarvoor zijn er grote foamvormen van de getallen, die op allerlei wijze ingezet kunnen worden.

Leerkachten ervaren het inzetten van het Numicon als een verijking voor de leerlingen. Rekenactiviteiten worden met veel plezier en beleving ervaren. Er wordt veel betrokkenheid van de leerlingen ervaren.