Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee.

22-11-2022

Een leraar van De Kom werkt in een groep met leerlingen met een ernstig meervoudig beperking (emb). Zij onderwijst leerlingen in leerroute 1 en vertelt hier iets over een effectieve methode voor deze doelgroep leerlingen.

"Het is belangrijk dat je de leerlingen ‘ziet’ vanuit het zogenaamde LACCS-programma. Deze afkorting staat voor: lichamelijk welzijn, alertheid, contact, communicatie, stimulerende tijdsbesteding. Vanuit het LACCS-programma staat de vraag centraal: hoe komen we voor deze leerling tot een goed leven?

Hiervoor ga je met je klassenteam samen in overleg met ouders en andere disciplines, zoals fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, de orthopedagoog, de internbegeleider en bewegingstherapeuten.  

Het is bij de doelgroep met leerroute 1 ontzettend belangrijk dat je de leerlingen goed en langer kent. Zodat je de leerlingen ‘echt’ ziet. Hierdoor kun jij constateren of zij goed in hun vel zitten en gedurende de dag het onderwijsaanbod aanpassen aan de individuele leerling.

Veiligheid en vetrouwen behoren tot de basis. Het is belangrijk om de leerlingen alle tijd en ruimte te geven die ze nodig hebben om te kunnen ontwikkelen. De leerlingen maken hele kleine stapjes voorwaarts en ieder stapje is een feestje waard."