Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee.

Aftreden bestuurder

« Terug naar overzicht
01-07-2024

Aan de relaties van Punt Speciaal

Tot onze spijt moeten wij u meedelen dat per 1 augustus aanstaande onze bestuurder, Werner Willemsen, om gezondheidsredenen zijn functie moet neerleggen. Wij onderzoeken samen of we zijn expertise en ervaring anderszins kunnen inzetten voor Punt Speciaal.

Werners taken werden het afgelopen jaar al grotendeels overgenomen door Jessica van Zuidam; voor de komende periode zal zij deze volledig overnemen. Tezelfdertijd starten wij met de procedure voor het werven van een nieuwe vaste bestuurder voor Punt Speciaal.

Zodra hierover meer bekend is brengen wij u daarvan graag op de hoogte.

Met vriendelijke groet, namens de Raad van Toezicht,

Toon van Asseldonk, voorzitter