Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee.

15-03-2023

Op De Kom werken veel leerlingen met methode Leespraat. Leespraat is zowel een leesmethode als een communicatiemethode.


Met Leespraat leren kinderen lezen op visuele wijze. Dat is anders dan de gebruikelijke spellende leesmethodes.
Leespraat biedt een doorgaande lijn naar lezen en praten door het kind steeds uit te dagen analytischer naar zijn of haar leeswoorden te leren kijken en deze met elkaar te vergelijken. Leespraat is niet alleen een andere manier van leren lezen, er is dubbele winst te behalen door het ook als communicatiemethode in te zetten.
Dat betekent: betekenisvolle woorden aanleren, die het individuele kind nodig heeft voor zijn/haar communicatie. Daarmee kan hij/zij zinnen aanleren, verhalen vertellen, uitspraak van woorden verbeteren, maar ook beter informatie opnemen en verwerken. Leespraat wordt de hele dag ingezet.
Om Leespraat optimaal effectief te laten zijn vinden wij het belangrijk dat ouders weten wat de methode inhoudt en deskundig worden binnen de methodiek, zodat ze er ook thuis mee aan de slag kunnen. Hoe beter het gedurende de dag toegepast wordt, hoe effectiever het is voor de kinderen. Vandaar dat wij de ouders van onze Leespraat-kinderen de basiscursus aanbieden op school.