Een mens kan niet zonder een ander. Elk mens is uniek. Een mens leeft in een maatschappij. En dat brengt rechten en plichten met zich mee.

CMK-muziek project

« Terug naar overzicht
13-07-2023

Project vwo en vso-leerlingen maken samen Zuid-Amerikaanse muziek 

In schooljaar 2022-2023 werden, in het kader van het project Cultuureducatie Met Kwaliteit, muzieklessen aangeboden. Onze vso-leerlingen hebben samen met vwo 4/5-leerlingen (met eindexamenvak muziek) gemusiceerd rondom het thema: Zuid-Amerikaanse straatmuziek, oftewel Batukada.

Het resulteerde in veel enthousiaste muzieklessen en twee eindpresentaties. Er zijn mooie stappen gezet op muzikaal gebied, maar zeker ook op sociaal en emotioneel gebied. De leerlingen hebben geleerd elkaar echt te zien en te horen natuurlijk.

Van de presentatie maakten twee vwo-leerlingen een filmmontage. Het geeft een kort maar helder beeld. Klik hier om de video te zien.